تماس با ما

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد که در دو دفتر مرکزی تهران و عسلویه فعال می باشد

قدرت پتروشیمی در دو نقطه از ایران

دفتر مرکزی

شماره تماس : 02188554792 - 02188554793 - 02188554790
فاکس : 021 :88554794
کد پستی : 1513643923
آدرس : تهران ، خیابان شهید احمد قصیر ، کوچه پنجم ، پلاک 22 14 طبقه سوم ، واحد

مجتمع

شماره تماس : 37322767 - 37322314-37322315-07737323595
شماره فاکس : 07737322649
کد پستی : 7511895517
آدرس : عسلویه، شهر نخل تقی، منطقه ویژه انرژی پارس، خیابان ابوشهر، پتروشیمی آپادانا خلیج فارس