شنبه 29 شهریور 1399      
شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

تاریخ 1397/10/27         ساعت 07:34:15     گروه خبری خبر های داخلی

تجهیزات PGB پروژه متانول آپادانا خلیج فارس به سایت این شرکت منتقل و تخلیه گردید .
تعداد دو دستگاه PGB با طول 13 متر و وزنی بالغ بر 110 تن جهت بکارگیری در بخش WHB پروژه متانول آپادانا خلیج فارس تخلیه گردید.
نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :