پنجشنبه 13 آذر 1399      
تماس با ما
  • دفتر مرکزی
  • شماره تماس : 02188554792 - 02188554793 - 02188554790
  • شماره فاکس : 02188554794
  • کد پستی : 1513643923

  • آدرس
تهران ، خیابان شهید احمد قصیر ، کوچه پنجم ، پلاک 22 ، طبقه سوم ، واحد 14
  • مجتمع
  • شماره تماس : 37322767 - 37322314-37322315-07737323595
  • شماره فاکس : 07737322649
  • کد پستی : 7511895517

  • آدرس
عسلویه، شهر نخل تقی، منطقه ویژه انرژی پارس، خیابان ابوشهر، پتروشیمی آپادانا خلیج فارس