تاریخ 1400/08/30         ساعت 12:40:32     گروه خبری خبر های داخلی

بازدید مدیران بانک تجارت از پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
تصویر

به گزاش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در این بازدید مهندس مرعشی مدیر عامل و مهندس محمدی نژاد مدیر مالی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در خصوص پروژه آپادانا توضیحات کامل ارائه و طرفین بر تعاملات فی مابین تاکید کردند.