تاریخ 1400/09/01         ساعت 13:09:55     گروه خبری خبر های داخلی

در مرحله مقدماتی مسابقات قرآن شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس با سه عنوان اولی خوش درخشید
تصویر

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در این مرحله آقایان ایمان شیخ در حفظ 20 جزء ، عبدالله گل کاری در رشته تحقیق و سید حسین بزرگی در رشته مفاهیم حائز رتبه اول شده و به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافتند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن کریم در سه منطقه کشوری عسلویه ، ماهشهر و مرکزی برگزار می شود