تاریخ 1400/09/03         ساعت 10:57:53     گروه خبری خبر های داخلی

اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس از این پروژه بازدید کردند
تصویر

به گزارش روابط عمومی شرکت آپادانا خلیج فارس، اعضای هیئت مدیره این شرکت روز سه شنبه 2 آذر ماه باحضور در پروژه آپادانا از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفتند. در این بازدید مهندس مرعشی مدیر عامل شرکت آپاداناتوضیحات تکمیلی در خصوص روند رو به رشد پروژه ارائه کردند.

پروژه آپادانا خلیج فارس ، مجری طرح متانول با ظرفیت 1/650/000 تن متانول در سال در فاز دوم پتروشیمی های منطقه پارس قرار دارد و در حال حاضر بیش از 73 درصد پیشرفت دارد