تاریخ 1401/04/15         ساعت 15:08:26     گروه خبری خبر های داخلی

دو دستگاه استیم درام در شرکت پتروشیمی اپادانا خلیج فارس با موفقیت نصب شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، روز سه شنبه 14 تیرماه 1401 در ادامه روند روبه رشد پروژه آپادانا خلیج فارس و بمنظور به تکمیل رساندن این طرح و نصب تجهیزات مورد نیاز، دو دستگاه استیم درام با وزن 135 تن در ارتفاع 7و نیم متری با استفاده از جرثقیل 650 تنی به دست صنعتگران توانمند شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نصب گردید تا این پروژه ملی گام بلندی دیگری برای آماده سازی و تکمیل شدن بردارد.