تاریخ 1401/04/28         ساعت 14:27:09     گروه خبری خبر های داخلی

نماینده قرآنی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نفر اول مسابقات قرآن وزارت نفت شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس «ایمان شیخ» نماینده شایسته قرانی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس و پتروشیمی منطقه پارس جنوبی در مرحله پایانی ششمین دوره مسابقات قرآن وزارت نفت در رشته حفظ 20 جزء مقام اول این مسابقات را به دست آورد.

خانم خیزاب و سید احسان حسینی دیگر نمایندگان پتروشیمی منطقه پارس در رشته مفاهیم حائز رتبه های دوم و سوم این رقابت بزرگ قرآنی شدند.

ششمین دوره مسابقات قرآن وزارت نفت از 25 لغایت 27 تیرماه 1401 به میزبانی شهرستان تبریز برگزار شد.