تاریخ 1401/05/15         ساعت 11:45:30     گروه خبری خبر های داخلی

تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست این جلوه ی جان در همه عالـم باقیست
تصویر

عاشورا قرارگاه عشق است و پناهگاه عاشقان
عاشورا تکلیف است و عاشورایی شدن عمل به تکلیف
عاشورا مجمع عمومی حماسه‌ سازان هستی است
عاشورا از جاذبه‌ ها دل کندن و به جذبه دوست رسیدن است
و هیچ نقطه‌ ای در هویت هستی نیست که از حرکت و شعر و شعور عاشورایی خالی باشد

باز در جان جهان یکسره غوغاست حسین
این چه شوری ست که از یاد تو برپاست حسین
این چه رازی ست که صد شعله فرو مرد و هنوز
روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسین …

لبیک یا حسین علیه السلام